Módszerünk

Elkötelezettségünk, sőt kihívással övezett szenvedélyünk az, hogy maximális támogatást adjunk megrendelőinknek ahhoz, hogy céljaikat, feladataikat az általunk nyújtott megoldásokkal még hatékonyabban, biztonságosabban, és egyszerűbben meg tudják valósítani. Tudjuk, hogy ez az elhatározásunk, csak megrendelőink egyedi céljainak és lehetőségeinek teljes megértésével, egyfajta közös nézőpont, illetve álláspont keresésével, sallang mentes, és sok esetben kreatív megoldásokkal, és természetesen következetes és körültekintő munkával érhető el.

A fentiekből adódik, hogy egyedi munkamódszerünk van. Jellemző ránk az is, hogy noha vannak olyan rész területek melyeknél előre megtervezett, és jól bevált megoldásainkat tudjuk kínálni, de ezt soha nem tesszük automatikusan! Azt valljuk, hogy nincs két ugyan olyan igény! Az esetleges azonosságok mellett a különbözőségek kezelésére is ugyan úgy hangsúlyt fektetünk.

Munkamódszerünk a következő:

1. Kapcsolat felvételénél általában már vázlatosan megfogalmazódnak fejlesztési igények, és megismerjük a témában kompetens személyek elérhetőségét.

2. Egyeztető megbeszélések a döntések előkészítőivel, későbbi döntéshozókkal, kötelezettségek nélküli személyes szakmai egyeztetések lefolytatása 1 maximum 2 alkalommal, ahol megismerjük a cég elképzeléseit, céljait, lehetőségeit, továbbá mi is be tudjuk mutatni megoldási javaslataink kiinduló pontjait.

3. Konzultációk és a specifikáció elkészítése Ez egyedileg és kifejezetten az adott cég igényei és lehetőségei alapján készül, ezért ennek elkészítési ideje, a projekt nagyságától függően változik. Itt már szerződéses megbízás szerint dolgozunk és (általában 4-6 alkalmammal), részletes szakmai egyeztetések is szükségesek. Mindig igényeljük az érintett szakmai területekkel a közvetlen kapcsolatot és a cégnél történő találkozást, hogy a helyszíni tapasztalatok segítségével jobban megérthessük a cég igényeit. Már ebben a szakaszban törekszünk arra, hogy a rendszertervezőn kívül maga a programozó is megismerje a cég sajátosságait, igényeit. (Szükség esetén maga a programozó is részt vesz a megbeszéléseken, növelve evvel a feladatok megértését és a bizalmat.) Ezen megbeszéléseken természetesen már megoldási javaslatokat is egyeztetünk. Az elkészült specifikációt a Megrendelő cégnek továbbítjuk elfogadásra.

4. A programozás a specifikáció vezetői elfogadása után, szerződés alapján (melynek a műszaki specifikáció a melléklete) kezdődik meg. Ez biztosítja, hogy valóban az készüljön el, amire a Megrendelőnek szüksége van.

5. Program teszt üzemi átadása, nagyobb rendszer esetén elképzelhető, hogy részletekben történik. Fontos, hogy csak műszakilag tesztelt rendszert adunk át, így itt alapvetően a szakmai megfelelőséget, helyszíni adottságoknak megfelelő működést lehet ellenőrizni. Általában a fejlesztést vezető, tervező, vagy maga a programozó is kilátogat a céghez, hogy egy újabb konzultáció (eddigi elkészült fejlesztések bemutatásával) meggyőződjön arról, hogy a fejlesztés jó irányba halad.

6. Szerződés szerinti éles átadás. Itt a tesztelési tapasztalatok figyelembevételével véglegesített rendszert adjuk át. Az átadás során a Megrendelővel közösen ellenőrizzük az elvárt működést, és a működtetésre valamint az alkalmazás használatára vonatkozó útmutatást adunk. Műszaki és felhasználói leírással (a rendszerbe épített TudásBázissal), szükséges üzemeltetési támogatással.

7. Oktatások. Igény és külön megállapodás esetén oktatásokat és bevezetési támogatást adunk.

8. Garanciális helytállás. A szerződésben foglaltak szerint kapcsolatot tartunk a cég kijelölt kapcsolattartójával, illetve elektronikus hibabejelentőt (ÜgyfélKapu rendszert) működtetünk. Az így tudomásunkra jutott esetleges hibákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően garanciálisan javítjuk.

9. Support. Saját felhő alapú szolgáltatásunkat, vagy a Megrendelőnél történő üzemeltetés támogatását egyedi igényeknek megfelelően, annak megfelelően support szerződésben foglaltak szerint tudjuk vállalni.

10. Továbbfejlesztés esetleges igényére vonatkozóan két különböző megoldást is tudunk ajánlani:

a. Nem tervezhető és nagyobb volumenű fejlesztés esetén újabb szerződést javaslunk.

b. Kisebb fejlesztési igények folyamatos biztosítására javasoljuk a support szerződés kiegészítését fejlesztői órák rendelkezésre állásával. Evvel viszonylag rugalmasan és kedvező feltételek mellett megoldhatóak a menet közben felmerülő módosítások, funkció bővítések a rendszerben.

11. Egyedi fejlesztések, egyedi igények: Mivel minden cég igénye eltérő, (és elhivatottságunkból is fakad), törekszünk a speciális, illetve a fenti megvalósítási folyamattól eltérő igények kielégítésére is.  Erre jellemző példa lehet, ha pl.: előre nem specifikálhatóak az igények. Ez egy innovatív, vagy dinamikus fejlődést mutató projektnél teljesen reális helyzet. Az általunk használt SharePoint keretrendszer adottságait kihasználva az ilyen helyzetekre is kiváló megoldást tudunk biztosítani.